SHANTIES CULTUREEL ERFGOED

Het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland heeft het Shanties zingen bijgeschreven tot de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. ShantyNederland heeft duidelijk aangetoond dat Shanties zingen voldoet aan de gestelde criteria.

Shanties zingen is een traditie die zijn oorsprong heeft in de zeilvaart. De circa 400 shantykoren met hun ruim 15.000 leden tonen aan dat shanty zingen breed gedragen wordt in Nederland.  De bijschrijving van Shanties zingen in de Inventaris is een middel om te helpen bij de de borging van het erfgoed. Hiermee start de fase van erfgoedzorg volgens de richtlijn van het Unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.