SHANTIES CULTUREEL ERFGOED

Het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland heeft het Shanties zingen bijgeschreven tot de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. ShantyNederland heeft duidelijk aangetoond dat Shanties zingen voldoet aan de gestelde criteria.

Shanties zingen is een traditie die zijn oorsprong heeft in de zeilvaart. De circa 400 shantykoren met hun ruim 15.000 leden tonen aan dat shanty zingen breed gedragen wordt in Nederland.  De bijschrijving van Shanties zingen in de Inventaris is een middel om de borging van het erfgoed.

JUBILEUMCONCERT 19 AUGUSTUS

Dit jaar bestaat vrouwen shantykoor Grace Darling 20 jaar. Dit jubileum wordt gevierd op 19 augustus a.s. gevierd met een jubileumconcert in de Engelmunduskerk in Driehuis van 14.30 uur tot 15.30 uur. Wilt u dit concert bijwonen? Kom op 19 augustus naar Driehuis. De toegang is gratis.